Angajament național pentru promovarea educației pentru sănătate a tinerilor în școală și în comunitate


Circa 130 de persoane, printre care factori de decizie, reprezentanți ai direcțiilor raionale de învățământ, directori de școală și profesori, medici și specialiști în sănătatea adolescenților, lucrători de tineret, elevi și părinți din mai multe raioane ale țării, parteneri de dezvoltare, și-au luat angajamentul comun de a susține educația pentru sănătate a tinerilor și prevenirea comportamentelor de risc în cadrul primei conferințe naționale cu genericul “Parteneriatul școală-comunitate în promovarea educației pentru sănătate a tinerilor”.Evenimentul a pus în discuție aspectele de sănătate a adolescenților, comportamentele de risc și misiunea comună a școlii și comunității pentru prevenirea lor.AngelaCutasevici, Secretar de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a declarat că rolul tuturor actorilor în promovarea educației pentru sănătateca valoare în rândul tinerei generații este extrem de important. „Educația pentru sănătate care vizează viațași dezvoltarea adolescenților se predă adecvat vârstei începând cu vârsta timpurie și până la liceu. Ca parte a reformei curriculare, în clasele 1-12 au fost introduse elemente ale educației pentru sănătate în disciplina obligatorieDezvoltare personală”.Adițional, cursul opțional „Educația pentru sănătate”oferă elevilor care îl aleg informații detaliate despre dezvoltarea și sănătatea lor, ajutându-isă ia decizii informate”, a spus Angela Cutasevici.

Cursul opțional „Educația pentru sănătate” este studiat astăzi  la solicitare de circa22, 000 de adolescenți, ceea ce constituie aproximativ 10% din numărul total al acestora. Acest curs cuprinde 7-9 module importante pentru dezvoltarea holistica a tinerilor, inclusiv sănătatea mintala, reproductivă, prevenireaviolenței, alimentația sănătoasă și altele. Curriculumul acestui curs a fost revizuit cu susținerea UNFPA și a Ambasadei Olandei și include informație de calitate, adecvată vârsteielevilor, pentruo dezvoltare armonioasă.Natalia Plugaru, Reprezentantă adjunctă UNFPA Moldova, spune că în lipsa părinților plecați peste hotare, importanța acestei discipline este cu atât mai mare, ajutând tinerii să comunice, să ia deciziiresponsabile și să fie protejați de riscuri.

„Dovezile internaționale arată că educația pentru sănătate contribuie lareducereasarcinilor neplanificate în adolescență, a infecțiilor cu transmitere sexuală, HIV, violență, abuz de substanțe nocive. Iată de ce UNFPA sprijină MECC în promovarea educației pentru sănătate, pentru ca tot mai mulți tineri să aibă acces la ea. Este rolul fiecărui actor din societate – școală, părinți, autorități, specialiști medicali, tineri – să contribuie la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea sănătoasă a tinerilor”.

Conferința s-a încheiat cu o Rezoluție semnată de toți participanții la discuție,inclusiv autoritățile centrale și locale în domeniul învățământului, organizațiile societății civile, centrele de tineret și de sănătate, familiile/părinții și tinerii,care și-au luat angajamentul de a crea parteneriate la nivel local pentru a preveni comportamentele de risc ale adolescenților.

Conferința a fost organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) în parteneriat cu UNFPA Moldova și Centrul Educațional Pro-Didactica, cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei în cadrul proiectului „Promovarea educației pentru sănătate a tinerilor”.

Популярные сообщения